Јавне набавке 2018. - огласи
tr>
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈН У 06/18/ММ-45
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања СМС система наплате на серверима
Врста поступка: преговарачки поступак
Датум покретања поступка: 18.04.2018.
Рок за подношење понуда: 26.04.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 05/18/ММ-24
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 12.04.2018.
Рок за подношење понуда: 20.04.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 07/18/ММ-07
Предмет јавне набавке: Бицикли намењени систему за изнајмљивање бицикала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 05.04.2018.
Рок за подношење понуда: 13.04.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 01/18/ММ-53
Предмет јавне набавке: Услуге чишћења радне одеће
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.02.2018.
Рок за подношење понуда: 06.03.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 05/18/ММ-44
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања књиговодственог софтвера
Врста поступка: преговарачки
Датум покретања поступка: 27.03.2018.
Рок за подношење понуда: 04.04.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 04/18/ММ-35
Предмет јавне набавке: Услуге oдржавања возила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 15.03.2018.
Рок за подношење понуда: 23.03.2018.
 

 

страницe 1 2