Јавне набавке 2018. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д 01/18/ММ-33
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији паркиралишта у Стражиловској улици
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.06.2018.
Рок за подношење понуда: 22.06.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 12/18/ММ-11
Предмет јавне набавке: Опрема за видео паук
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.06.2018.
Рок за подношење понуда: 22.06.2018.
   

 

страницe 1 2 3 4