Јавне набавке 2018. - огласи
tr>
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНВОП У 02/18/ММ-48
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 03.08.2018.
Рок за подношење понуда: 03.09.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 10/18/ММ-37
Предмет јавне набавке: Услуге физичко техничког обезбеђења
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 19.07.2018.
Рок за подношење понуда: 27.07.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Р 3/18/ММ-57
Предмет јавне набавке: Изградња паркиралишта и уградња неопходне пратеће опреме
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 19.07.2018.
Рок за подношење понуда: 27.07.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Р 2/18/ММ-43
Предмет јавне набавке: Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 12.07.2018.
Рок за подношење понуда: 19.07.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 11/18/ММ-01
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.06.2018.
Рок за подношење понуда: 22.06.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 01/18/ММ-33
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији паркиралишта у Стражиловској улици
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.06.2018.
Рок за подношење понуда: 22.06.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 12/18/ММ-11
Предмет јавне набавке: Опрема за видео паук
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.06.2018.
Рок за подношење понуда: 22.06.2018.
   

 

страницe 1 2 3 4