Јавне набавке 2019. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д 09/19/ММ-24
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 05/19/ММ-205
Предмет јавне набавке: Систематски прегледи за запослене
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 07/19/ММ-54
Предмет јавне набавке: Закуп телекомуникационих линија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
   

 

страницe 1 2 3