Јавне набавке 2019. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Д 02/18/ММ-4
Предмет јавне набавке: Камион путарац
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 24.01.2019.
Рок за подношење понуда: 01.02.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 01/19/ММ-3
Предмет јавне набавке: Преносни рачунари ПДА са штампачем
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 24.01.2019.
Рок за подношење понуда: 01.02.2019.
   

 

страницe 1 2