Јавне набавке 2019. - огласи
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ Р 03/19/ММ-62
Предмет јавне набавке: Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 02.08.2019.
Рок за подношење понуда: 12.08.2019.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 12/19/ММ-1
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 01.08.2019.
Рок за подношење понуда: 09.08.2019.
   

 

страницe 1 2 3 4 5