Обележавање паркинг места у Петроварадину

На основу Решења Градске Управе за саобраћај и путеве, ЈКП „Паркинг сервис” почело је са обележавањем паркинг места на општим паркиралиштима у Петроварадину. Радови се изводе на око 800 паркинг места која ће бити обележена хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, а предвиђена је и санација оштећења на 15 локација.

Обележавање паркинг места биће урађено у Подграђу, као и на платоу Петроварадинске тврђаве.
13.09.2017